TRYB PRZYJMOWANIA +DEKLARACJA

DEKLARACJA ( bez konieczności rejestracji)
Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 205
Kontaktowanie:

TRYB PRZYJMOWANIA +DEKLARACJA

Postautor: ZAP » 03 mar 2017, 17:24

Artystów serdecznie zapraszamy.

Kandydaci po zapoznaniu się ze statutem, składają:

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW

1. Członków do Związku Artystów Plastyków przyjmuje Zarząd Krajowy.
2. Kandydat na członka Związku Artystów Plastyków składa do Zarządu Krajowego następujące dokumenty.
(Adres siedziby
ZAP 62-065 Grodzisk Wlkp. Słocin 9
adres mailowy: zap@zap.info.pl

2.1. Deklarację członkowską (do pobrania )
deklaracja.doc
(64 KiB) Pobrany 4 razy
. Deklarację należy wypełnić dużymi drukowanymi literami. W deklaracji kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaznacza jakie dane mogą być udostępniane publicznie w publikacjach Związku.

2.2. Dwa aktualne zdjęcia jak do dowodu osobistego

2.3. Życiorys artystyczny – opis dorobku twórczego (w formie cyfrowej plik.doc).

2.4. Prezentację dorobku artystycznego w postaci zdjęć prac na płycie CD lub DVD lub PENDRIVE w ilości nie mniejszej niż 20 prac. Prace przedstawione na nośniku cyfrowym muszą być dobrej jakości wykonanymi cyfrowymi reprodukcjami w formacie .jpg przy rozdzielczości nie mniejszej niż 72 dpi, bez kompresji oraz w wielkości nie mniejszej niż 1024 pixeli (mniejszy z wymiarów). Nazwy plików muszą być tworzone zgodnie z następującym wzorem: imię_nazwisko_tytuł_technika_format (pierwsza liczba to wysokość w cm, np. Jan_Kowalski_pejzaz_zimowy_akwarela_21_29, nie używamy w nazwach polskich znaków diakrytycznych).

Z obowiązku prezentacji prac zwolnieni są absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetów Artystycznych i Wyższych Szkół Sztuk Plastycznych. Absolwenci przedstawiają skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej i przedstawiają temat pracy dyplomowej. Prezentacja przedstawiająca prace dyplomową i prezentacja prac kandydata – absolwenta jest jednak mile widziana.

Dopuszcza się prezentacje twórczości dokumentacji postaci w papierowej. Wtedy zdjęcia prac muszą mieć format nie mniejszy od A4 to jest 210x297 mm.
2.5. Portfolio artysty: spis wystaw indywidualnych i zbiorowych, skany lub zdjęcia wydanych katalogów, folderów, albumów itp. świadczące o dorobku artystycznym.
Dopuszcza się dokumenty w postaci papierowej. Wtedy należy podać czy załączone dokumenty mają podlegać zwrotowi.
2.6. Kandydat może dołączyć do dokumentów rekomendacje Zarządu Oddziału i członków Związku Artystów Plastyków.
2.7. Deklarację o zapoznaniu się ze statutem Związku Artystów Plastyków i stosowaniu się do jego zapisów oraz do stosowania się do Uchwał Organów Związku (w deklaracji członkowskiej).
2.8. W przypadku cudzoziemców deklaracja musi być wypełniona w języku polskim.
Uwaga:
Zwrot nadesłanych dokumentów jest na koszt kandydata.

3. Zarząd Krajowy przeprowadza procedurę przyjęć nowych członków. Nadesłane dokumenty prezentujące dorobek artystyczny kandydatów przedstawia do oceny Komisji Artystycznej. Zarząd Krajowy może zapytać o opinię Zarząd Oddziału Związku odpowiedniego terytorialnie dla miejsca zamieszkania kandydata.

4. Komisja Artystyczna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami może poprosić kandydata o uzupełnienie dokumentacji lub zaprosić kandydata na spotkanie. Komisja Artystyczna określa w zaproszeniu dodatkowe wymogi dotyczące prezentacji twórczości.

5 Jeśli w trakcie trwania procedury kwalifikacyjnej kandydat wystawia swoje prace może zaproponować Komisji Artystycznej zapoznanie się z pracami na wystawie. Komisja Artystyczna może wtedy jako miejsce spotkania ustalić wystawę artysty - kandydata.

6. Po przeanalizowaniu zaprezentowanych dokumentów Komisja Artystyczna kieruje do Zarządu Krajowego pisemną opinie z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków lub odrzucenie wniosku.

7. W oparciu o wniosek Komisji Artystycznej i ewentualnie opinię Zarządu Oddziału, Zarząd Krajowy Związku podejmuje decyzję w formie uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. O swojej decyzji Zarząd Krajowy powiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja winna mieć formę pisemną.

8. Od uchwały Zarządu Krajowego w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku bądź odrzucenia wniosku przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku w terminie 30 dni od daty negatywnej decyzji. Odwołanie będzie rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku

9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania kandydatowi przysługuje ponowne prawo kandydowania w poczet członków związku po upływie minimum jednego roku.

10. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu w poczet członków Związku nowoprzyjęty członek jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Związku Artystów Plastyków kwotę 330zł na którą składają się:
składki członkowskie za bieżący rok - 60 zł
koszty rejestracji - 250 zł
koszty legitymacji - 20 zł

Konto bankowe Związku Artystów Plastyków – BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0327 1080

11. Nowoprzyjęty członek Związku może zadeklarować przystąpienie do wybranego Oddziału Związku, do grupy twórczej lub sekcji tematycznej.

12. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od nowo przyjętego członka otrzymuje on legitymację członka Związku Artystów Plastyków. Na życzenie nowoprzyjętego legitymacja członkowska może być wysłana pocztą lub wręczona na stosownym zebraniu Organów Związku, Oddziału Związku, grupy twórczej lub sekcji tematycznej.

13. Nowoprzyjęty członek Związku ma obowiązek zarejestrować się na oficjalnej stronie internetowej www i założyć profil artysty. W przypadku posiadania adresu mailowego należy potwierdzić subskrypcję listy mailowej ZAP. W przypadku posiadania profilu na Faceboku wskazane jest przystąpienie do grupy Związek Artystów Plastyków - Zarząd Krajowy.
14. Kandydat na członka wspierającego Związku Artystów Plastyków składa tylko dokumenty określone w punkcie 2.1 i 2.2. i deklaruje wysokość składki członkowskiej nie niższą od wysokości składki ustalonej dla członków zwyczajnych.
15. Załącznikiem do regulaminu jest deklaracja członkowska.

tekst regulaminu do pobrania
regulamin przyjec.doc
(42.5 KiB) Pobrany 4 razy

Wróć do „WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZWIĄZKU”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość